فیلم

از آسمان تا بلندای «سوباشی»

از آسمان تا بلندای «سوباشی»

سوباشی، یکی از مهم ترین سایت‌های هوایی در زنجیره پدافنده هوایی است که حوالی کبودرآهنگ و در محلی موسوم به «سوباشی» استقرار دارد.

پیش از پرواز

پیش از پرواز

آخرین سخنان تیمسار ستاری پیش از آسمانی شدن درباره چه موضوعاتی بود؟

مشق موفقیت

مشق موفقیت

امیر سرلشکر شهید منصور ستاری، از ضرورت هماهنگی، هم‌دلی و یکپارچگی برای موفقیت می‌گوید.

تجربه در مسیر تحول

تجربه در مسیر تحول

* امیر سرلشکر شهید منصور ستاری، نه فقط یک فرمانده صرف نبود بلکه به آموختن و آموزاندن ارزشی ویژه قائل بود. * از دوره افسری در آمریکا تا دانشگاه هوایی، مسیر یادگیری و یاد دادن برای او، راهی بود که پایانی نداشت. * منصور نهاجا می‌گفت مهم‌ترین‌ سرمایه‌های ما در مغزهایمان است نه جیب‌هایمان!

بزرگ‌ترین معجزه آدمی خلاقیت است

بزرگ‌ترین معجزه آدمی خلاقیت است

بزرگ‌ترین معجزه‌ی آدمی خلاقیت است! شهید منصور ستاری معتقد بود مهم‌ترین دارایی و سرمایه یک مملکت، نیروی انسانی و خلاقیت‌هایش است، اگر این دارایی باشد، تجهیزات و توسعه هم می آید. تیمسار می‌گفت سرمایه فرزندان این سرزمین در مغزهایشان است نه جیب‌هایشان!

باید به دنبال الگوهای عملی باشیم

باید به دنبال الگوهای عملی باشیم

امیر سرلشکر شهید منصور ستاری در نشست علم و فناوری دانشگاه تهران سال 1372 از ضرورت وجود الگوهای عملی برای توسعه علمی و فناوری می‌گوید

نماهنگ شهید ستاری «منصور آسمان»

نماهنگ شهید ستاری «منصور آسمان»

گروهی از جوانان خوش ذوق با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران، روایت‌گر ایثار، مهربانی و نوآوری شهید منصور ستاری شدند